FILTERRENDEMENT

Filterrendement

Onder filterrendement wordt het vermogen verstaan van een filter om buitenlucht van stofdeeltjes te zuiveren. Deze methode berust op een optische bepaling. De in het datasheet aangegeven rendementspercentage is de waarde van een nieuw filter. Het genoemde percentage betekent, dat stofdeeltjes van een bepaalde afmeting, voor dat percentage worden afgevangen.

Bij het kiezen van een luchtfilter is het belangrijk om het filterrendement in te gaten te houden. Welke efficiëntie wilt u behalen met een luchtfilter, en welk filter is daarvoor nodig? Het filterrendement hangt namelijk af van de hoeveelheid fijnstof die afgevangen worden. De mate waarin fijnstof door kan dringen in het filter (deeltjes met een grootte van 0,3 tot 1 micrometer) wordt ook wel de penetratiefactor genoemd.

Filterrendement en de nieuwe ISO richtlijn

De ISO richtlijn verdeelt luchtfilter in verschillende groepen: PM1, PM2,5 en PM10. De verdeling wordt dus gemaakt op basis van het filterrendemnt. PM staat voor particulate matter en het cijfer achter deze afkorting geeft de grootte van de stofdeeltjes in micron aan. Om tot een bepaalde klasse te horen, moet het luchtfilter tenminste de helft van de deeltjes uit die klasse opvangen. 


Terug naar informatie-overzicht.