LUCHTFILTERS

Luchtfilters

Zuivere lucht is vandaag de dag in vele processen een cruciale factor. Daarom spelen luchtfilters in ons dagelijks leven en in de industriële productie een belangrijke rol. Zonder luchtfilters zou er geen hoogwaardige gelakte voertuigen zijn, geen computers, geen smartphones, geen flatscreen-tv en geen medische high-tech- toepassingen. Daarnaast zorgen luchtfilters voor een gezond binnenklimaat, door lucht van schadelijke fijnstof deeltjes te ontdoen. Tenslotte zorgen luchtfilters Ook zorgen zij voor een schoner milieu door het reinigen van de lucht afkomstig van industriële processen voordat het door de schoorsteen naar buiten geblazen wordt. 

De eisen voor schone lucht blijven stijgen. Dit komt onder andere door veeleisende en gevoelige processen in de industrie, de strengere milieuwetgeving en een toenemend comfort- en gezondheidsbewustzijn van mensen. Tegelijkertijd stijgt de noodzaak om het energieverbruik gestaag te verminderen, de uitstoot van kooldioxide te reduceren en de kosten te drukken. Daarom zijn energie-efficiënte filtratieoplossingen nu meer in trek dan ooit.

Luchtverontreinigende stoffen

Luchtverontreinigende stoffen, gassen en natuurlijke deeltjes zijn verschillend van oorsprong. In feite zijn er twee soorten verontreinigingen: natuurlijke en antropogene. Die laatste soort wordt door de mens gemaakt. Bij natuurlijke verontreinigingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan erosie, stofstormen, vulkaanuitbarstingen of bosbranden. Door zulke gebeurtenissen kunnen pollen, schimmelsporen, bacteriën of virussen in de lucht terecht komen. Bij antropogene deeltjes gaat om de uitstoot van gassen zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en roetdeeltjes. Deze stoffen kunnen in de lucht terecht komen door verbrandingsprocessen. Ook het verkeer, industriële processen en de landbouw leven een belangrijke bijdrage aan de productie van luchtverontreinigende stoffen.

Binnen en buiten

Luchtverontreinigende stoffen zijn niet alleen buiten te vinden. Ook binnen zijn er diverse bronnen van luchtverontreiniging. Huisdieren, huidschilfers, haren, ziektekiemen, bouwmaterialen, meubilair met weekmakers, reinigings- en wasmiddelen, roken en koken: veel van onze activiteiten binnenshuis zorgen voor een slechte binnenluchtkwaliteit. De kwaliteit van het binnenklimaat is de laatste jaren vaak zelfs slechter dan de buitenluchtkwaliteit. 

Luchtfilters

Een goed luchtfilter is in veel situaties erg belangrijk. Zowel thuis als op kantoren en in grote industrieën: luchtbehandelingssystemen zien we overal terug. Filters voor luchtbehandelingssystemen worden ingezet om installaties en bijbehorende componenten schoon te houden of om een werkklimaat te creëren dat vrij is van stof en schadelijke gassen.

Om dit te kunnen doen worden luchtfilters in een luchtbehandelingssysteem geïnstalleerd. Zo kunnen verontreinigingen uit de buitenlucht en uit de gerecirculeerde ruimtelucht (zoals fijnstof en gasvormige verontreinigingen) gefilterd worden.

Luchtfilters in luchtbehandelingsinstallaties

Luchtfilters worden hoofdzakelijk toegepast in de toevoerlucht van luchtbehandelingsinstallaties, maar ook voor de afvoer van besmette lucht (zoals van kerncentrales en biologische centra). Een andere belangrijke toepassing van luchtfilters is het creëren van stofvrije lucht voor industriële processen en installaties. Luchtfilters worden toegepast om lucht met een betrekkelijke lage stofconcentratie te zuiveren. Gewoonlijk is deze concentratie lager dan 2mg/m³. Luchtfilters kan men in filterklassen indelen: voorfilters; fijnfilters en Hepa filters. Deze indeling is gebaseerd op de fabricage van verschillende filtermaterialen, de methode, de capaciteit voor het vangen van stofdeeltjes en dus indirect de toepassing van luchtfilters.

Terug naar informatie-overzicht.