STOFVANGST

Stofvangst

Stofvangst is het vermogen van een proeffilter om het synthetische stof van de luchtstroom te scheiden. Het betreft een gravimetrische bepaling, die in procenten wordt uitgedrukt.

Het afscheiden van vaste deeltjes uit een gasstroom of luchtstroom in HVAC (Heating Ventilation en Air Conditioning) en industriële toepassing worden vezelfilters vaakst toegepast. Maar er zijn meer manieren om deeltjes af te scheiden. Deze worden voornamelijk gebruik wanneer het gebruik van vezelfilters niet mogelijk is.

Stofvangst in luchtfilters

De prestaties van een filter voor het scheiden van deeltjes wordt doorgaans aangegeven met de stofvangstcapaciteit. Die stofvangstcapaciteit wordt ook wel fractionele afscheidingsgraad genoemd. Hieronder wordt de verhouding tussen het aantal deeltjes met een specifieke deeltjesgrootte die in het filter worden afgevangen, ten opzichte van het totale aantal deeltjes voor het filter verstaan. Onder de doorlatingsgraad (ook wel penetratiegraad genoemd) wordt de verhouding van het aantal deeltjes die door het filter heen gaan ten opzichte van het totale aantal deeltjes voor het filter verstaan. Omdat de som van de deeltjes die door het filter zijn gegaan en de deeltjes die zijn afgevangen in het filter gelijk moeten zijn aan het totaal aantal deeltjes voor het filter, corresponderen capaciteit en doorlatingsgraad samen altijd 100% in stofvangst.

Afscheidingsgraad

Overeenkomstig met afscheidingsgraad naar aantal kan ook een specifieke afscheidingsgraad naar gewicht worden gedefinieerd als het afgevangen stofgewicht in verhouding tot het totale stofgewicht. Let altijd op de vermelding van het filter performance data op de deeltjesgrootte. In de regel kunnen alleen waarden met elkaar vergeleken worden die volgens de standaard worden gemeten. Er zijn verschillende normen, maar deze zijn meestal gebaseerd op verschillende meetmethoden en dus niet direct vergelijkbaar.

Terug naar informatie-overzicht.